Tidligere svar

Gustaf Packalen

Spørgsmål

En fråga från Stadsbiblioteket i Närpes i Finland:
Vi har en kund som söker upplysningar om (direktör)Gustaf Packalen som torde ha varit verksam i Danmark (som företagsledare).Han levde 1872-1955 och var enligt uppgift ogift. Han torde ha varit mycket förmögen eftersom han skänkt stora summor till Åbo Akademi. Gustaf Packalens Mindefond torde dela ut ansenliga summor, det skulle tyda på att han innehaft något större företag. Jag har förgäves sökt uppgifter på Internet.

Svar

Har nu talt med xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx som er fondsbestyrer (Tlf.: xxxx xxxxxxxxxx I er velkomne til at ringe). Hun kender ikke til nogen skriftlige kilder; men fra sin fader, som var tidligere fondsbestyrer har hun oplysninger om at han stammede fra Åbo, var uddannet i papirbranchen, kom til Danmark og bosatte sig på Vangebovej i Søllerød (Nord for København), hvor han fungerede som papirgrosserer. Han var ganske rigtig ikke gift og havde ingen børn; så da han døde, testamenteredes alle hans midler til fonden. Han husbestyrerinde fik dog lov til at blive boende i huset til sin død, hvorefter huset blev solgt til fordel for fonden. Hvad der blev af hans personlige ejendele og papirer vides ikke!
Har nu forespurgt i "Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune" og vender tilbage, hvis der fremkommer flere oplysninger.

Følgende svar fremkom fra arkivet:
"Beklager det meget hurtige svar, men han er på ingen måde nævnt i hverken den lokale litteratur, Søllerødogen eller i vores samling".

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Det er mandag og vi besvarer spørgsmål fra kl 8 til kl 22 - så lige nu holder vi fri.

Du er naturligvis velkommen til at sende os et spørgsmål. Så svarer vi, når vi er tilbage