• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

lovteksten til Lov af 23. januar 1862

Spørgsmål

Hvor kan jeg finde lovteksten til Lov af 23. januar 1862: "Lov om lettet adgang til at erholde Tiendevederlagets størrelse og ydelsesmaade oplyst og berigtiget m.v."

Svar

Den gængse kilde til dansk lovstof er Lovtidende.., men denne publikation starter først i 1871. Heldigvis findes der kilder, som indeholder den ældre lovgivning, bl.a. denne:
"Samling af Love og Anordninger m.v. af mere almindelig Interesse" - begyndt 1860/64, ophørt 1903 - og netop den titel indeholder end lov, du efterspørger: "Lov om lettet Adgang til at erholde Tiendevederlagets Størrelse og Ydelsesmaade oplyst og berigtiget m.v." af 23. januar 1862.

Du kan bestille titlen hjem til lån via bibliotek.dk - se dette link:
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A03285561

Husk at skrive at det er årgang 1862, du er interesseret i.

08-01-2020

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive