Tidligere svar

Nordgrønlands undergrund

Spørgsmål

Hej

Jeg skal til, her i 3.g, at skrive Studieretningsprojekt omkring hvad jeg har valgt at kalde "Grønlandskonflikten" dvs. grundlæggende omkring Olie-problematikken.

Dog har jeg valgt at skrive i Naturgeografi og Fysik, så derfor mangler jeg noget materiale omkring noget med "Nordgrønlands "hav undergrund" altså nogle der beskriver hvorfor det lige er, at Danmark måske vil kunne gøre krav på en del af nordpolen.

Det kunne også være rart med nogle "regler" eller internationale bestemmelser for, hvor f.eks. hvor tykt et sedimentlag skal være for at der kan være tale om en forbindelse mellem fastland og en anden sokkel. Eller hvor langtud fra soklen, der tilhører national farvand. Altså nogle grundlæggende bestemmelser for hvornår noget tilhører det ene land eller er internationalt.

Til min fysik del har jeg tænkt mig at skrive noget omkring sonar, og hvordan dette virker. Derfor ville det være rart med nogle bøger om brydning af lyd i materialer, jeg har lidt i mine fysik bøger dog ikke alverden. Men altså noget omkring hvordan man finder ud af, hvilket materiale det er som lyden sendes igennem. Altså generelt hvordan virker sonar-princippet.

Svar

Jeg vil tro at et godt sted at starte vil være De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS :http://www.geus.dk/
F.ex. med det projekt, der hedder Kontinentalsokkelprojektet: http://a76.dk/.

De juridiske aspekter omkring kontinentalsoklen er reguleret af FN:
Bekendtgørelse af De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. december 1982 tillige med den dertil knyttede aftale af 28. juli 1994 om anvendelse af konventionens kapitel XI
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23084

Jeg har fundet frem til et par bøger, der måske er interessante:

Foreløbig miljøvurdering af land- og havområder i Nordgrønland : status i forbindelse med afgrænsning af kontinentalsoklen / Per Møller, Christian Glahder, David Boertmann. - 2. udgave. - [Roskilde] : Danmarks Miljøundersøgelser ; [Haslev] : [eksp. NBC], 2004. - 64 sider : ill., 30 cm. - (Faglig rapport fra DMU ; nr. 431)
ISBN: 87-7772-789-4
Findes også online:
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR431_2udgave.pdf

Oil geology and thermal history of eastern North Greenland. - 1997. - [353 p.]. - (GEUS-R--48(v.2))
Dalhoff, F. m.fl.

Emne: CONTINENTAL SHELF ; EXPLORATION ; GREENLAND M ; PETROLEUM DEPOSITS ; PETROLEUM GEOLOGY M ; RESERVOIR ROCK ; SEDIMENTARY BASINS M ; STRATIGRAPHY M

Underwater acoustic modeling and simulation. - 3rd ed.. - New York : Spon Press, 2003. - 424 s.
Etter, P. C.

ISBN: 0419262202
Ukontrollerede emneord: akustik ; undervandsakustik ; sonar ; lyd ; matematiske modeller ; akustiske modeller ; efterklang

Databasen Access Science har en lang illustreret artikel om sonar, den sender jeg til dig i en særskilt mail - du har så adgang til artiklen i 7 dage.

Hvis du vil have nogle artikler om dine emner - specielt noget omkring debatten, er det bedste at gå til bibliotek.dk og vælge artikler som materialetype og så søge på dine emner.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive