Tidligere svar

Reparation af gamle ure

Spørgsmål

jeg vil gerne vide :
1.
hvordan man selv kan rette slagværket i et gammelt ur, så det kommer til at passe med det korrekte klokkeslet ?

2.
er der fast regel om, at stedet, hvor klokkeværket skal trækkes op er den venstre eller højre i forholdt til optrækket af selve uret ?

Svar

I bogen:

Morbech, Finn: Danske standure og danske urmagere. Forlaget Sct. Eligius, 1999

er der et afsnit om "Opsætning og regulering af bornholmerure". Her kan man læse om slagkorrigeren. I samme bog oplyses det, at bornholmeruret har slagsiden til venstre og gangsiden til højre.

Der findes mere udførlig faglitteratur, som måske kan være til nytte:

Haandbog for Urmagere. Bind 1-4. - Nordisk Forlag for Videnskab og Teknik, 1948.

Smith, Eric: Striking and chiming clocks. 1995.

Du kan få bøgerne via dit lokale folkebibliotek. Du kan selv bestille dem via de danske bibliotekers fælles base på adressen

www.bibliotek.dk

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive