Tidligere svar

Betydning af personnavne

Spørgsmål

Jeg har brug for at fastslå betydningen af tre personnavne: Bo, Herluf og Loa. De er alle godkendte danske navne og jeg vil tro, at de kan findes i fx Den store Navnebog.

Jeg håber du kan hjælpe.

Svar

Den mest omfattende omtale findes i Lerche Nielsen: Hvad skal barnet hedde?

Bo: Gammel nordisk navn: Bui: fastboende, jordbesidderen

Herluf: Dansk udvikling af flere gamle sammensatte nordiske navne. Det kommer dels af Her-leif: hær + levn, noget efterladt, dels af Her-laug: hær + indviet. Endelig anses det identiske tyske navn for at være en sammentrukket form af Heri-wulf: hær + ulv.

Loa: kan jeg kun kunnet finde i listen over godkendte pigenavne.

Jeg kan ikke finde omtale af navnet hverken i ovennævnte bog eller i Meldgaard, Eva Villarsen: Den store navnebog. Og det er ganske få piger med navnet - se: http://www.danskernesnavne.navneforskning.ku.dk/Personnavne.asp

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive