Tidligere svar

censur af tv-udsendelser

Spørgsmål

Hvilket organ står for tv-cencurering i Danmark?

Svar

Paragraf 77 i vores grundlov:

'Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggnde foranstaltninger kan ingensinde påny indføres.'

Men det er jo en af de paragraffer, der jævnligt diskuteres, når nogle er irriterede over noget i medierne. Derfor arbejder f.eks DR under en public service kontrakt, og der er visse regler for, hvad man må udbrede

se http://www.borger.dk/forside/kultur-og-fritid/medier/lokalradio-og-lokal-tv

se også:http://www.mediesekretariatet.dk/omrtv.htm

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Det er mandag og vi besvarer spørgsmål fra kl 8 til kl 22 - så lige nu holder vi fri.

Du er naturligvis velkommen til at sende os et spørgsmål. Så svarer vi, når vi er tilbage