• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Det danske slagtesvin

Spørgsmål

Jeg skal lave en kort (ca. 15-20 linier) introduktion til en opgave om grise/svin. Den skal fortælle om: Hvordan det danske slagtesvin er kommet/altid har været i Danmark. Er de startet som vildsvin, for derefter at blive til tam svin/husdyr/slagtesvin? jeg har søgt på nettet efter oplysningerne, men ikke fundet noget. Kan du hjælpe mig, evt. med en netadresse, hvor jeg kan finde/læse ovenstående oplysninger.

Svar

I "Den store danske encyklopædi" kan man læse, at det er svært at tidsfæste tidspunktet for hvornår de vilde svin er tæmmet til tamsvin, da vildsvinene ofte har parret sig med tamsvin, således at de typiske kendetegn til dels forsvinder. De første danske tamsvin er fra tidlig bondestenalder, ca. 5800 år gamle. ...De moderne svineracer har for størtedelen deres oprindelse i britiske svineracer, der blev udviklet i begyndelsen af 1800-tallet.

Se også artiklen i den danske og engelse udg. af wikipedia:
http://da.wikipedia.org/wiki/Svin
http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_pig

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive