Tidligere svar

Opgave om cyberislam

Spørgsmål

Jeg skal skrive en større opgave om cyberislam. Derfor søger jeg materiale som omhandler dette. Derudover ønsker jeg bøger om religionssociologi.

Venlig hilsen
Maria

Svar

Du kan begynde med denne bog, hvor der p. 81-92 er kapitlet: Cyberislam

29.7
Østergaard, Kate Danske verdensreligioner - islam / Kate Østergaard ; ekstern redaktion: Tim Jensen og Hanne Josephson. - 1. udgave. - [Kbh.] : Gyldendal, 2007. - 284 sider : ill. i farver. - (Danske verdensreligioner) Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside Tidligere: 1. udgave. 2006 For religionsundervisningen i gymnasiet og hf

Indhold: Islam i Danmark og i verden ; Islam på dansk ; Muslimer som minoritet i Danmark ; Cyberislam ; Ære- og skamdebatten ; Islams institutionalisering og de etablerede moske-miljøer ; Ahmadiyya-moskeen ; At være praktiserende muslim ; Sufisme i Danmark ; Konvertit-islam ; Forholdet mellem kønnene : Lighed eller ligeværd? ; Europæisk islam og integration ; Muhammed-karikaturerne : Danmark i en globaliseret verden
Med litteraturhenvisninger og internetadresser
(du kan kigge på denne side, hvor kapitlet er nævnt i hovedpunkter og links er 'lige til at gå til': http://www.danskeverdensreligioner.gyldendal.dk/islam/kap5.html)

Dette er faktisk det eneste der kommer frem ved at søge på det emneord, du nævner - men ved stedet at søge på: cyber islam, så kommer der lidt flere titler frem - begge engelske:

Bunt, Gary R:
iMuslims : rewiring the house of Islam. - 2009. - 358 sider

Emne: Islam. Electronic discussion groups ; Islam. Computer network resources ; Muslims. Blogs ; Jihad. Electronic discussion groups ; Islam ; Weblogs ; Virtuele gemeenschappen
Indhold: Introduction: iMuslims and cyber-Islamic environments. Locating Islam in cyberspace. Accessing cyber-Islamic environments. Decoding the sacred: Islamic source code. The Islamic blogosphere. [...] The cutting edge: militaristic jihad in cyberspace. Digital jihadi battlefields: Iraq and Palestine. Conclusion. The transformation of cyber-Islamic environments. Glossary of key Islamic terms
Kan fås fra Det kgl. Bibliotek

Bunt, Gary R:
Islam in the digital age : e-jihad, online fatwas and cyber Islamic environments.- 2003. - 237 sider
Emne: Islam. Computer network resources ; Jihad ; Fatwas
Indhold: 'The digital sword'? and defining 'e-jihad' -- Hacktivism, hacking and cracking in the name of Islam -- Cyber Islamic reactions to 9-11 : muhajideen in cyberspace -- Cyber Islamic reactions to 9-11 : [...] the 'inter-fada' and global e-jihad -- Cyber-Islamic reactions to 9-11 : jihad for peace -- Islamic decision making and advice online -- Sunni religious authority on the internet I : Muslim majority contexts -- Sunni religious authority on the internet II : Muslim minority -- The online mujtahid : Islamic diversity and authority online -- Islam in the digital age
Kan fås bl.a. fra Statsbiblioteket

Du kan jo sagtens søge på emnet på nettet - men jeg har svært ved at gennemskue de forskellige siders 'troværdighed' - så begynd derfor med den danske bog + evt. 1 af de engelske, så du får en professionel tilgang til emnet.

Om religionssociologi:

16.3
Religionssociologi : en introduktion /Inger Furseth; Pål Repstad .- 2007 . - 373 sider.
Indhold: Når sociologer ser på religiøst liv ; Religion som fænomen : definitioner og dimensioner ; Sociologiens ældre klassikere og deres syn på religion ; Religion i nyere sociologi og kulturanalyse ; De store fortællinger : [...] modernitet, postmodernitet, sekularisering og globalisering ; Religion i den offentlige sfære ; Enkeltpersoners religiøsiet ; Religiøse organisationer og bevægelser ; Religion, socialt sammenhold og konflikt ; Race, etnicitet og religion ; Religion og køn ; Sociologi, teologi og religiøs tro

29.1
Rothstein, Mikael
Gud er (stadig) blå / Mikael Rothstein. - 1. udgave. - [Kbh.] : Aschehoug, 2001. - 355 sider Forfatteren benytter religionshistorie og religionssociologisk metode til at studere nye religioners forestillinger og ritualer, for at vise hvordan disse nye bevægelser giver gamle religiøse temaer ny form

29
Humanistisk religionsforskning : en indføring i religionshistorie & religionssociologi / Mikael Rothstein (red.) ; [bidrag af] Jørgen Podemann Sørensen, Margit Warburg. - [Kbh.] : Samleren, 1997. - 263 sider : ill.
Indhold: Jørgen Podemann Sørensen: Religionshistorie. Margit Warburg: Religionssociologi

disse kan fås gennem dit lokale bibliotek

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive