• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Dådyrets levesteder

Spørgsmål

Hvilke dyr - både pattedyr og fugle lever i samme områder som dådyr ( fritlevende ikke dyrehaver/parker)?

Svar

Dådyret er er af hjortefamilien og oprindelig ikke noget fritlevende dansk dyr. Men det er indført til Europa for århundreder siden og findes nu vildtlevende mange steder. Men de fleste danske dådyr lever nok i dyreparkerne. Dådyret foretrækker parkaktige tørre områder med løv- og nåletræer og frodig undervegetation. Dådyret danner små flokke, såkaldte rudler. Hannen, dåhjorten får et mægtigt flot gevir med "skovle" på.

Andre hjorte, rådyr, krondyr og tildels sika trives samme steder som rådyret - så de konkurrerer om føde og plads. Af større pattedyr finder man også grævling, måske den sjældne skovmår, ræve, egern, pindsvin, enkelte steder forvildede vildsvin. På det åbne land også harer.

Fuglene er "utallige" idet alle fugle som lever i skove og ret åbent landskab forekommer. Du kan evt. låne en bog om skovens fugle på dit bibliotek. Af de store fugle kan jeg dog nævne natugle, skovhornugle, stor hornugle, hist og her sort stork, ravn, krage, skovskade. I åben skov også fasaner. Også en del rovfugle lever i disse område - spurvehøg, duehøg, musvåge er de alminligste.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive