• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Antal buddhister i Danmark

Spørgsmål

Hvor mange buddhister findes der skønsmæssigt i Danmark?

Svar

De nyeste anslåede tal jeg umiddelbart kan finde stammer fra denne hjemmeside:
http://teo.au.dk/ems/pluralismeprojektet/aarhusoversigt/buddhismea/

herfra: "Ifølge Danmarks Statistik er der lidt over 4000 buddhister i Danmark, som er medlem af et såkaldt officielt anerkendt trossamfund. Til disse skal lægges de mange små organisationer og grupper af buddhister, som ikke har status som trossamfund såsom Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening med templer i Århus, Esbjerg, Ålborg, Hjørring, Odense og København. Ydermere er et stort antal personer ikke anført som medlemmer af grupper, foreninger eller organisationer, men betragter sig alligevel som buddhister eller har oprindelse i en buddhistisk kultur. Således fx de mange vietnamesiske og thailandske buddhister, der skønsmæssigt tæller i alt 11-12.000 personer (inkl. Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening og de to sjællandske thai-templer, Sunnataram Copenhagen i Dragør og Wat Thai Danmark i Stenløse). Også blandt andre mindre grupper af herboende asiater er der et vist antal buddhister, som måske ikke definerer sig som sådan, men som måske alligevel ved fx begravelse eller kremation vil insistere på buddhistiske ritualer. Hertil kommer 2-3.000 danske konvertit-buddhister samt dem som i mere eller mindre grad er inspireret af eller på anden vis gør brug af buddhismen. Hvor både zen-buddhismen og Soka Gakkai-buddhismen eksisterer i Danmark, er det dog den tibetanske buddhisme med centre og foreninger som Karma-Kagyu Skolen, Karmapa Trust og Buddhistisk Forum, der interesserer flest danskere."

Netstatistik fra Århus Universitet:
http://teo.au.dk/fileadmin/www.teo.au.dk/samtidsreligion/religion_i_danmark_10/1-Kristne-andre-samle...

Se uddrag fra andre artikler herunder og læs evt, mere på de angivne hjemmesider.

http://www.dr.dk/Tro/Temaer/Himlen%20over%20DK%20buddhisme/20061010151952.htm
herfra: "En forsigtig vurdering siger, at der er ca. 18-20.000 buddhister i Danmark. De fleste, ca. 65-75%, er indvandrere og flygtninge fra asiatiske lande som f.eks. Thailand, Vietnam og Sri Lanka. Resten er etniske danskere, som er konverteret til buddhismen." (2006)

http://www.dansk-thai.dk/news.php?readmore=106
herfra: "Det anslås, at antallet af buddhister i Danmark er fordoblet gennem de seneste 20 år, og at der er op mod 17.000-18.000 buddhister herhjemme." (2005)

http://www.religion.dk/artikel/92223:Spoerg-om-buddhisme--Buddhister-i-Danmark
(artiklen er fra 2004)

Link til Religionsguiden:
http://www1.sdu.dk/Hum/TimJensen/Rel/buddhisme.html

-e

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive